Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

ASUS Việt Nam làm tôi mừng hụt – chán!

Anh chàng bưu tá phát chuyển nhanh quen thuộc bữa rồi chạy tới nhà đưa cho tôi một chiếc bao thư lớn dày cộm do ASUS Việt Nam gửi. Thấy chiếc bao thư hơi bị nặng và lại lớn bằng chiếc tablet, tôi mừng vui hớn hở trong lòng vì nghĩ chắc các bạn cánh […]