Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

121227-winterstorm-northeast-us-03