Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

121223-summit-gulf-cooperation-council-02