Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021

121229-russia-putin-ban-adoption-us