Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

130101-pakistan-teachers-killed-gunmen-03