Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

obama-vacation-in-hawaii-2013-jan-02