Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

Tôi đi đòi lại sự công bằng cho loại hình giáo dục thông minh

140829-phphuoc-bao-tuoitre-giaokhoa-dientu-1400

 

Lỡ mần “hiệp sĩ CNTT”, “hiệp sĩ Microsoft”, bữa nay tôi mần thêm “hiệp sĩ Don Quixote” uýnh với mấy chiếc cối xay… tiền để đòi lại sự công bằng cho các loại hình giáo dục thông minh, công cụ giáo dục điện tử, sách giáo khoa điện tử,… chân chính.

Chúng ta phải bình tĩnh và rành mạch. Nếu không thì chẳng ai dám đầu tư, phát triển hay kinh doanh các công cụ giáo dục điện tử nữa. Và điều này sẽ làm thiệt thòi, gây hại cho chính con em chúng ta. Trong thực tế lâu nay có những người giàu tâm huyết và chịu tốn kém đầu tư phát triển những loại hình và công cụ giáo dục điện tử ở Việt Nam.

Chúng ta ủng hộ việc đưa công nghệ hiện đại vào giáo dục cũng như bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống xã hội. Không thể không làm như vậy nếu như không muốn bị tụt hậu và không hội nhập được vào cộng đồng thế giới. Cái mà chúng ta kiên quyết chống là việc lợi dụng yêu cầu thiết yếu này để trục lợi, đặc biệt là vì lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm.

Xin mời đọc bài trên báo Tuổi Trẻ (báo giấy) ngày 29-8-2014.

Xin mời đọc bản trên báo Tuổi Trẻ Online tại đây.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 29-8-2014)