Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

MỘT NGÀY CÔNG NGHỆ: 1-12-2014

 

Kính mời các bạn cùng đọc những thông tin công nghệ mới trên báo Tuổi Trẻ Online:

 

+ Phần Lan dạy kỹ năng bàn phím cho học sinh phổ thông

typing-skills

+ Intel Inside với Google Glass

google-glass-in-the-operating-room-01

+ Chromebook soán ngôi iPad trong nhà trường Mỹ

Google Chromebooks

 

Xin mời đọc bài tại đây.