Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020

Nghiêng ngó San Francisco 02

Chiều 17.8.2015. Khu vực Market Street của San Francisco.

150817-san-francisco-032_resize

150817-san-francisco-034_resize

150817-san-francisco-035_resize

150817-san-francisco-036_resize

150817-san-francisco-037_resize

150817-san-francisco-039_resize

150817-san-francisco-041_resize

150817-san-francisco-042_resize

150817-san-francisco-043_resize

150817-san-francisco-045_resize

150817-san-francisco-046_resize

150817-san-francisco-047_resize

150817-san-francisco-048_resize

150817-san-francisco-049_resize

150817-san-francisco-050_resize

150817-san-francisco-052_resize

150817-san-francisco-053_resize

150817-san-francisco-054_resize

150817-san-francisco-056_resize

150817-san-francisco-057_resize

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(San Francisco 17.8.2015)