Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024

Những cải tiến mới của công cụ Google Dịch

google-translate-word-lens

 

Hiện có hơn 500 triệu nguời sử dụng dịch vụ Google Dịch (Google Translate), và có tới 90% số người dùng đến từ bên ngoài nuớc Mỹ. Nhóm phụ trách Google Dịch của nhà Google cho biết họ đã nói chuyện với hàng ngàn nguời dùng từ Ấn Độ, Indonesia, Brazil và Thái Lan để tìm hiểu những điều cần cải tiến – và hôm nay họ chính thức mang đến một sự cải tiến lớn cho Google Dịch.

Barak Turovsky, Giám đốc sản phẩm Google Dịch, đã chia sẻ về những cải tiến mới của Google Dịch.

Xin mời đọc bài trên Media Online

tap-to-translate