Thứ Hai ngày 28 tháng 9 năm 2020

Tỷ phú Trump ký hợp đồng với cử tri

trump-contract-01
 
Một nhà tỷ phú kinh doanh như ông Donald Trump làm chính trị cũng với phong cách doanh nhân.
 
Dù mang tiếng là ăn nói và có hành xử đầy bản năng và cá tính, muốn nói muốn làm gì thì nói và làm, nhưng cái gì cần nghiêm túc thì vẫn phải đúng bài bản, theo quy trình.
 
Trump nói là Trump làm. Trump khoái chơi nhưng Trump không nói chơi.
 
Vì thế sau khi bản ké hoạch hành động 100 ngày đầu tiên nếu được bầu làm tổng thống công bố ngày 22.10.2016 (tức 17 ngày trước ngày bầu cử 8.11), ông Trump đã đưa ra bản hợp đồng (contract) để ký với cử tri thể hiện cam kết của ông sẽ làm các điều đã nói. Một trang web của ông Trump đã tổ chức cho cử tri ký kết online vào bản giao kèo này.
trump-contract-02
 
Hy vọng đây không phải là trang web ăn theo. Mà chắc cũng không ai dám giỡn mặt với ông Trump đâu.
 
 
PHẠM HỒNG PHƯỚC