Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2016

161117-ngayantoan-thongtin-122_resize

Ngày An toàn Thông tin Việt Nam lần thứ 9 với chủ đề “Kỷ nguyên mới của an ninh mạng” do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (TT-TT) và Chi hội An toàn Thông tin Phía Nam (VNISA) phối hợp tổ chức diễn ra ngày 17-11-2016 tại TP.HCM.

Xin mời đọc bài trên Media Online