Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Sun Life hợp tác với Timo cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tuyến

 

Công ty bảo hiểm Sun Life Việt Nam ngày 27-3-2017 đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh bảo hiểm có thời hạn 3 năm với Global Online Financial Solutions Limited (GOFS), một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ (Fintech) hàng đầu và đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam với Dịch vụ Ngân hàng số Timo. Việc ký kết hợp tác này diễn ra sau khi Tập đoàn Sun Life Financial (Canada) mua lại 25% cổ phần của Crescent Asia Limited, công ty chủ quản của GOFS.

Xin mời đọc bài trên Media Online