Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Asus cập nhật tính năng chặn mã độc tống tiền WannaCry cho router

Asus Việt Nam ngày 24-5-2017 đã công bố việc nâng cấp tính năng bảo vệ AiProtection cho các router Asus tương thích, giúp chúng có khả năng chặn đứng sự tấn công của WannaCry trước khi mã độc tống tiền (ransomeware) đang lộng hành này có thể tiếp cận máy tính của người dùng.

Xin mời đọc bài trên Media Online.