Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024

Chuẩn bị cho Hội nghị xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin 2017 và những chia sẻ về ngành phần mềm

Hội nghị Xuất khẩu dịch vụ Công nghệ thông tin (VNITO) là hội nghị quốc tế lớn nhất về ngành gia công phần mềm và gia công quy trình kinh doanh (ITO/BPO) được tổ chức hai năm một lần nhằm hướng đến việc quảng bá Việt Nam là địa điểm các dịch vụ CNTT trong nhóm các quốc gia đứng đầu về cung cấp dịch vụ CNTT trên thế giới. VNITO lần thứ nhất đã được tổ chức năm 2015.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online

Chuẩn bị cho Hội nghị xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin 2017 và những chia sẻ về ngành phần mềm