Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021

Google lần đầu tiên tổ chức chương trình lập trình Mobile Hackathon tại Việt Nam

 

Chương trình hỗ trợ xây dựng và tích hợp công nghệ mới cho giao diện di động của Google dành cho hơn 100 lập trình viên trong nước đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Google ngày 6 và 7-9-2017 đã lần đầu tiên tổ chức chương trình lập trình di động Mobile Hackathon tại Việt Nam. Đây là chương trình hỗ trợ xây dựng và tích hợp công nghệ mới nhất về phát triển doanh nghiệp trên nền tảng di động dành cho hơn 100 lập trình viên đến từ nhiều công ty ở các lĩnh vực khác nhau như thương mại điện tử, bán lẻ, lữ hành và truyền thông đại chúng.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online