Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

Đọc sách nhã ghê…

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:

 

Buổi sáng, gã khổng lồ bán hàng online Amazon dụ tôi: Mua cái Kindle về đọc sách đi bạn… Bữa nay có kèo thơm giá máy 79.99 USD, sách best-seller off tới 80%. Mà máy đọc sách Wi-Fi 6 inch này không chói lóa nhá, có thể đọc ngon dưới nắng vàng rực rỡ nhá….

Tôi chưa từng đọc sách trên tablet chớ nói chi là cái smartphone bé tẻo tèo teo.

(Ảnh: Internet. Thanks)

 

Từ khi mới được xóa mù chữ tới giờ, tôi vẫn có một cái thú chơi sách thiệt là nhã, đó là nhiều phen mua một cuốn sách chỉ vì kết cái bìa của nó.

Mà đọc sách in trên giấy trắng mực đen nó mới nhã, mới tuyệt làm sao, hễ muốn coi đoạn kết câu chuyện ra sao, ta chỉ cần lật tuốt trang cuối…

Sống là không chờ đợi.

Chớ nên trì hoãn cái sự sung sướng ấy lại.

P.H.P.