Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Những triển vọng về dịch vụ công dựa trên băng thông rộng tại Châu Á

 

Mặc dù di động băng thông rộng đang được đón nhận và ứng dụng mạnh mẽ tại các quốc gia Châu Á, nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội ứng dụng công nghệ này, nhất là các dịch vụ trọng yếu – theo một nghiên cứu mới công bố của hãng Nokia (Phần Lan).

Nghiên cứu do Nokia và Tolaga Research hợp tác thực hiện đưa ra kết quả khảo sát về mức độ sẵn sàng ứng dụng các dịch vụ công trên băng thông rộng tại 5 quốc gia Châu Á gồm Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản, Bangladesh và Thái Lan. Điều quan trọng là không chỉ cung cấp thông tin về triển vọng dịch vụ công dựa trên băng thông rộng ở các nước này, tài liệu nghiên cứu còn đề nghị những giải pháp phù hợp cho mỗi quốc gia. Nghiên cứu cũng gợi ý các phương pháp cụ thể theo điều kiện của từng quốc gia để hướng dẫn các chính phủ, cơ quan, và các nhà hoạch định chính sách trong việc đẩy nhanh việc áp dụng băng thông rộng và số hóa. Nghiên cứu này được đúc kết từ các cuộc phỏng vấn nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp chuyên sâu.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online