Thứ Hai ngày 25 tháng 1 năm 2021

Uber hợp tác với NASA chuẩn bị cho uberAIR ở Mỹ

Tập đoàn công nghệ Uber và Cơ quan Hàng không – Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) ngày 8-11-2017 đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ Luật Không gian Mỹ để phát triển hệ thống

quản lý không lưu đô thị. Sự hợp tác này sẽ phát triển các ý tưởng mới cho việc quản lý giao thông không người lái (Unmanned Traffic Management – UTM) và hệ thống trên không không người lái (Unmanned Aerial Systems – UAS) cho phép vận hành các hệ thống UAS quy mô nhỏ một cách an toàn và hiệu quả ở độ cao thấp. Vai trò của Uber trong Dự án UTM của NASA sẽ góp phần thực hiện mục tiêu khởi động các chuyến bay uberAIR tại một số thành phố của Mỹ trước năm 2020. Đây là lần hợp tác đầu tiên giữa Uber với một cơ quan nhà nước liên bang vì mục tiêu vận hành một hệ thống chia sẻ phương tiện hàng không đô thị với quy mô toàn cầu.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online