Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

Hai công bố mới của Qualcomm về công nghệ di động 5G bắt đầu thương mại hóa vào năm 2019

 

Tại Hội nghị Qualcomm 5G (Snapdragon Lab Tours & Qualcomm 5G day) ở San Diego (California, Mỹ) hồi thượng tuần tháng 2-2018, Qualcomm đã đưa ra hai công bố chính với những cập nhật mới về công nghệ di động 5G.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.