Thứ Ba ngày 13 tháng 4 năm 2021

Những chiếc tai thỏ nhảy tung tăng trong thế giới Android

 

Cho tới tháng 3-2018 này, số lượng smartphone Android có màn hình tai thỏ (notch screen) đã chính thức loan báo hay sắp công bố đang ngày càng rộn đám hơn. Các nhà sản xuất này không đi theo màn hình vô cực của Samsung cho vướng bản quyền, mà thậm chí còn táo bạo hơn khi mở rộng màn hình gần như hết cỡ về bên trên, nâng tỷ lệ hiển thị lên 19:9 hay thậm chí 19,5:9 so với 18,5:9 của Samsung.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.