Thứ Ba ngày 27 tháng 7 năm 2021

Samsung Việt Nam ra mắt thế hệ bảng trắng điện tử Samsung Flip cho cuộc họp hiện đại

Công ty Điện tử Samsung Vina ngày 6-4-2018 đã ra mắt bảng flipchart điện tử Samsung Flip WH55H tại Trung tâm Trải nghiệm Giải pháp Doanh nghiệp Samsung (EBC) ở Khu Công nghệ cao, Quận 9 (TP.HCM). Samsung Flip WH55H được thiết kế để tái định nghĩa một “cuộc họp hiện đại” trong thực tế còn quá nhiều bất cập xảy ra ở một cuộc họp thông thường.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online