Thứ Bảy ngày 31 tháng 7 năm 2021

Nhất Tiến Chung tổ chức seminar với Infortrend và Seagate

Với tư cách một nhà phân phối trên thị trường Việt Nam của sản phẩm lưu trữ mạng Infortrend và thiết bị lưu trữ Seagate, Công ty Nhất Tiến Chung vừa tổ chức một seminar (hội thảo chuyên đề) về các giải pháp lưu trữ và đám mây thế hệ mới.

Xin mời đọc bài trên MediaOnline.