Thứ Hai ngày 08 tháng 3 năm 2021

Ứng dụng Zalo đạt mốc 100 triệu người dùng

Ngày 21-5-2018, ứng dụng Zalo cho biết đã đạt được mốc 100 triệu người dùng trong và ngoài nước. Hiện nay, ứng dụng này không chỉ đáp ứng nhu cầu liên lạc mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cuộc sống hàng ngày. Nó cũng được coi là một nền tảng hiệu quả giúp các cơ quan nhà nước xây dựng chính quyền 4.0.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.