Thứ Sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021

Cáp quang biển quốc tế AAG lại phải bảo trì

Thiệt ra, giữa tùm lum tà la thứ hỉ nộ ái ố thất tình lục dục, cái mà tôi quan tâm nhứt là cái tin này từ Face của một người cháu đang làm ở một công ty dịch vụ Internet. Bạn ấy cho biết: Trung tâm Điều hành Cáp quang biển AAG (Asia America Gateway) gửi thông báo về việc sẽ tiến hành bảo trì do lỗi sụt nguồn, thông tin cụ thể như sau:

Thời gian bắt đầu: 23h00 ngày 22/05/2018

Thời gian kết thúc: 02h00 ngày 28/05/2018.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.