Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021

Chúc mừng Đại lễ Phật Đản 2562 (2018)

Nhân ngày đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 (Dương lịch 2018),

kính chúc quý bạn là các Phật tử

Thân tâm thường lạc

Vạn sự kiết tường

Vô thường an yên

P.H.P.

+ Ảnh gốc Internet. Thanks.