Thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024

FSP công bố loạt bộ nguồn mới cho COMPUTEX Taipei 2018

Hãng FSP (Taiwan) ngày 29-5-2018 công bố một loạt bộ nguồn (power supplies) mới dành cho Triển lãm công nghệ COMPUTEX 2018 tại Taipei (Taiwan) từ ngày 5 đến ngày 9-6-2018.

Bộ nguồn mới cho 5G, IoT, blockchain và chuyên dụng cho game sẽ được trình diễn ở Đài Bắc.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.