Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020

GDP của châu Á – Thái Bình Dương gia tăng nhờ chuyển đổi số của ngành sản xuất

Theo các số liệu mới được Microsoft Việt Nam đưa ra trong họp báo sáng 29-6-2018 tại TP.HCM công bố những ảnh hưởng về mặt kinh tế của chuyển đổi số (Digital transformation) tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) dành riêng cho ngành sản xuất, GDP của APAC sẽ tăng thêm 387 tỷ USD vào năm 2021 và tăng thêm 1,0% hàng năm nếu ngành sản xuất của khu vực này thực hiện chuyển đổi số.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.