Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

TV Premium UHD và QLED 2018 của Samsung nhận chứng nhận HDR10+

Công ty Điện tử Samsung vừa nhận logo chứng nhận HDR10+ chính thức cho 2 dòng sản phẩm TV Premium UHD và QLED 2018, xác nhận các sản phẩm này đạt tiêu chuẩn hình ảnh HDR (dải tương phản động mở rộng) 10+ cao cấp nhất.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline