Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024

FPT nằm trong số 130 công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á

Tại lễ trao giải thưởng HR Asia Award 2018 diễn ra ở TP.HCM ngày 14-9-2018, Tập đoàn FPT được công bố là một trong 28 công ty tại thị trường Việt Nam và một trong 130 công ty tại khu vực châu Á có môi trường làm việc tốt nhất nhất. Giải thưởng này do Tạp chí Nhân sự Châu Á (HR Asia Magazine) bầu chọn dựa trên khảo sát các công ty thuộc 24 lĩnh vực khác nhau tại khu vực Châu Á. Các công ty được đánh giá dựa trên các tiêu chí môi trường làm việc, chính sách nhân sự, cam kết và mức độ hài lòng trong công việc.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.