Thứ Tư ngày 04 tháng 10 năm 2023

Được khen nhưng bị trừ điểm

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25-9-2018.

Tôi được khen là “bình luận sắc sảo và không đơn độc” với lời thốt bâng quơ sau khi nghe Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trước Khóa họp thứ 73 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UN General Assembly, UNGA) ngày 25.9.2018: “Chưa hề có một nguyên thủ quốc gia nào chớ không phải chỉ chưa hề có một Tổng thống Mỹ nào dám nói thẳng, nói thiệt về nước…lạ như ông Trump.” Và tôi bị trừ điểm vì hỗng dám nói thẳng mà dùng chũ “lạ” cong queo và xảo ngữ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25-9-2018.

Xin mời xem video (có thể chuyển sang xem trực tiếp tại YouTube Nhà Trắng để có phụ đề):

Thiệt lòng, tôi khoái cái bài phát biểu hồi năm ngoái (ngày 19-9-2017), khi ông Trump lần đầu tiên đăng đàn trước Đại hội đồng LHQ hơn. Nó máu lửa và không viễn vông hơn nhiều.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên ngày 19-9-2017.

Xin mời xem video (có thể chuyển sang xem trực tiếp tại YouTube Nhà Trắng để có phụ đề):

P.H.P.

+ Ảnh: Internet. Thanks.