Thứ Ba ngày 02 tháng 3 năm 2021

Trước thềm Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam VDEF 2018

Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam (Vietnam Digital Economy Forum – VDEF) 2018 với chủ đề “Thách thức và giải pháp chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được tổ chức nhằm cung cấp một nền tảng đối thoại cho các chuyên gia hàng đầu, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp quan tâm đến chủ đề này trên toàn thế giới. VDEF 2018 lấy Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển nhanh với 93 triệu người ở Đông Nam Á, như một trường hợp điển hình để đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam và các nước khác quan tâm đến nền kinh tế Việt Nam. VDEF 2018 được đồng tổ chức bởi Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) và Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.