Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

VinaPhone bắt đầu phục vụ nhu cầu chuyển mạng giữ số

Hơn 1.000 điểm giao dịch VinaPhone tại 63 tỉnh thành phố đã sẵn sàng phục vụ các thuê bao có nhu cầu chuyển mạng giữ số (mobile number portability, MNP) từ các mạng khác sang VinaPhone từ ngày 16-11-2018 theo lộ trình của Bộ Thông tin – Truyền thông.

Khách hàng sẽ phải thanh toán phí chuyển mạng 15.000 đồng, phí hòa mạng mới 35.000 đồng và 10.000 đồng mua SIM trắng. Như vậy tổng mức phí người dùng cần trả khi chuyển mạng VinaPhone là 60.000 đồng (đã bao gồm VAT) theo đúng quy định của Bộ.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.