Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất hạ tuần tháng 2-2019

Ngày 21-2-2019, bảng xếp hạng DxOmark về chất lượng chụp ảnh của smartphone trong Top 10 đã có sự thay đổi với kết quả thử nghiệm của Samsung Galaxy S10+ ra mắt toàn cầu ngày 20-2-2019.

Dẫn đầu bảng giờ đây là Huawei Mate20 Pro sau khi vượt qua ông anh Huawei P20 Pro liên tục là số 1 từ ngày 27-3-2018. Samsung Galaxy S10+ đã thay vị trí số 3 của Xiaomi Mi 9 (ra mắt ngày 20-2-2019 và được cho điểm DxOMark cùng ngày).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline