Thứ Ba ngày 13 tháng 4 năm 2021

Grab tham gia dự án Nuôi Em cung cấp 117.000 bữa ăn cho trẻ em nghèo Tây Bắc


Grab Việt Nam phối hợp cùng dự án Nuôi Em triển khai chương trình “Chung Tay Nuôi Em” từ ngày 4-4 đến 7-5-2019 trên phạm vi toàn quốc, thông qua dịch vụ GrabFood, với mục tiêu đóng góp cho dự án này ít nhất 1 tỷ đồng, tương đương 117.000 bữa ăn dinh dưỡng cho các em nhỏ tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.