Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Schneider Electric 25 năm có mặt chính thức tại Việt Nam


Tập đoàn Schneider Electric (Pháp) chuyên về số hóa các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa chiều 19-4-2019 tại TP.HCM đã tổ chức kỷ niệm 25 năm chính thức có mặt ở Việt Nam (1994-2019) với buổi Đối thoại Doanh nghiệp thông qua Hội nghị Đổi mới và Sáng tạo Innovation Day. Schneider Electric nhấn mạnh: Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu một hành trình với những thành tựu và đóng góp của Schneider Electric cho cộng đồng và Việt Nam nói chung cũng như ngành năng lượng Việt Nam nói riêng trong suốt 25 năm qua, đồng thời thể hiện những cam kết lâu dài trong những bước chuyển mình tiếp theo giữa bối cảnh đất nước tiến lên Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.