Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

Schneider Electric đón đầu xu hướng số hóa trong sản xuất công nghiệp

Schneider Electric, tập đoàn quốc tế của Pháp về số hóa các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa, ngày 31-10-2019 đã tổ chức Innovation Talk – Hội nghị Đổi mới sáng tạo với chủ đề “Đón đầu xu hướng số hóa trong sản xuất công nghiệp” tại Hà Nội. Đây là một hoạt động trong chuỗi sự kiện “Đổi mới sáng tạo” được Schneider Electric tổ chức vào năm 2019 mừng kỷ niệm 25 năm doanh nghiệp chính thức hoạt động tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí tiên phong của Schneider Electric trong việc số hóa và thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số trước bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.