Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Trồng cái ân cần bắt cưng

Anh bạn Nguyễn Hồng Phúc vừa khai quật khảo cổ ở đâu đó được một di chỉ 56 năm là một tờ giấy mà cơ sở phòng Lao ở Saigon năm 1963 căn dặn mẹ của các bé vừa được chủng ngừa bệnh lao BCG. Trung tâm này là một cơ sở y tế nhà nước chớ hỗng phải dịch vụ tư nhơn.

Xin phép bạn cho tôi chia sẻ đặng các bạn mình có thêm một góc nhìn về người Saigon trước 1975. Không cần phải comment gì đâu, nếu kềm lòng không đậu vì “cưng” quá thì “trồng” cái Like thôi.

P.H.P.