Thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024

Gần 500 cán bộ tỉnh Tây Ninh được tập huấn xử lý thủ tục hành chính công qua Zalo


Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức tập huấn tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính công kiểu mới nộp qua ứng dụng Zalo. Buổi tập huấn tại chỗ và trực tuyến cho gần 500 cán bộ, công chức, viên chức địa phương và các sở ngành này nhằm hướng dẫn cho cán bộ công chức, viên chức, nhất là những người đang trực tiếp xử lý thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị về chủ trương, các quy trình nghiệp vụ, quy trình thao tác trên các hệ thống thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ nộp qua Zalo.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.