Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

Các Ngài đã lắng nghe

Thiệt lòng là hỗm rày hồi hộp. Cuối cùng nhẹ lòng khi giáo quyền Bùi Chu đã lắng nghe.

Với ngôi nhà thờ 134 năm tuổi này, nó đã vượt qua khái niệm một công trình tôn giáo mà là một di sản kiến trúc quý giá của Việt Nam, thậm chí cả thế giới.

Nhưng để cứu ngôi nhà thờ này khỏi xuống cấp theo quy luật thời gian, quyết định tạm hoãn tháo dỡ này chỉ là một điều kiện để tất cả cộng đồng, đặc biệt là giới chuyên môn và những nhà hảo tâm, cùng chung tay hành động.

Ôbama. Giáo quyền đình hoãn và hành động của chúng ta. (Nghe quen quen á).

P.H.P.

+ Ảnh: Internet. Thanks.