Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

Hàng chất lượng cao có thấp?

Hội Doanh nghiệp Hàng VN Chất lượng cao cho biết họ chỉ cấp chứng nhận cho từng “sản phẩm” cụ thể trong từng năm cụ thể (có giá trị trong năm cấp) chớ không phải là cấp cho cả thương hiệu và càng không phải được cấp một lần là xài cả đời.

Nhưng trên các bằng chứng nhận lại thể hiện làm cho người ta hiểu là được “vinh danh” cả ngành hàng. Phải chăng đây là kẽ hở dẫn tới việc doanh nghiệp có thể sử dung logo Hàng VNCLC cho toàn bộ các sản phẩm thuộc ngành hàng đó? Trong khi thường thì với các danh hiệu và giải thưởng cho sản phẩm, người ta ghi cụ thể model hay mã hiệu sản phẩm đó. Trên thế giới này, không bao giờ có một hãng nào siêu nhưn tới mức bất cứ sản phẩm nào làm ra cũng đều tuyệt sắc giai nhân. Ngay cả dòng sản phẩm cũng không thể như vậy nói chi cả ngành hàng. Vì thế, đừng trách chi doanh nghiệp được cấp logo cho một mẫu nồi cơm điện lại đi gắn logo cho tất cả 500 thể loại nồi cơm điện của mình.

Các ảnh này chỉ mang tính minh họa cho cái tính ngành hàng của giấy chứng nhận và đã tồn tại nhiều năm rồi.

Còn đây là bài trả lời phỏng vấn của bà Chủ tịch Hội này với báo Lao Động để giải thích cho người đọc hiểu được làm sao có được cái danh hiệu “bảo chứng” này. Điều nguy hiểm là qua bài trả lời này, người tiêu dùng hiểu ra trên thị trường lâu nay vẫn tồn tại các logo HVNCLC thật và giả vàng thau lẫn lộn được thả trôi theo dòng đời với trách nhiệm được đẩy cho doanh nghiệp và cả người tiêu dùng.

Vụ Asanzo: DN phải “chạy” tiền được cấp nhãn hiệu hàng chất lượng cao?

PHẠM HỒNG PHƯỚC