Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024

Xin mọi người giúp sức và cầu nguyện cho cha Trần Thanh Lộc sớm tìm lại được con Trần Hưng Quốc

CHIA SẺ CÓ TRÁCH NHIỆM:

Xin được góp sức cùng người cha Trần Thanh Lộc này kèm những lời cầu nguyện Đấng Tối cao. Mong rằng cháu Trần Hưng Quốc vẫn an lành ở đâu đó.

Người cha nghèo 4 tháng ròng rã tìm con trai 8 tuổi lạc giữa Sài Gòn