Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

VNPT bội thu 7 giải thưởng quốc tế IBA Stevie Awards 2019

Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam VNPT vừa giành được đến 7 giải thưởng quốc tế lớn thuộc các hạng mục sản phẩm công nghệ thông tin tốt nhất năm Stevie Awards 2019. Sự kiện này một lần nữa khẳng định được vị thế của nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam cũng như tên tuổi trên thị trường thế giới.

Tại Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế International Business Awards (IBA) của Stevie Awards lần thứ 16 năm 2019, VNPT đã được trao tặng 7 giải thưởng lớn, trong đó có 1 giải Vàng cho giải pháp Trục liên thông văn bản quốc gia VXP và 6 giải Đồng cho các sản phẩm VNPT Smart Ads, VNPT Check, VNPT HIS, VNPT Cloud Contact Center VCC, VNPT Smart Cloud, VNPT Pharmacy.   

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.