Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

Khai trương cổng du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình

Cổng Du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình do Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) và UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp xây dựng đã được khai trương ngày 18-11-2019. Công trình này ứng dụng và tích hợp công nghệ số trong việc quảng bá, truyền tải thông tin về du lịch Hòa Bình đến du khách.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.