Thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024

Ứng dụng Thế Giới Thợ có thêm phiên bản dành cho doanh nghiệp

Ngày 3-12-2019, Thế Giới Thợ cho biết: trong tháng 12-2019, ứng dụng Thế Giới Thợ chính thức ra mắt dịch vụ mới nhằm phục vụ cho khách hàng doanh nghiệp, đồng thời giúp đối tác có một hệ sinh thái đa ngành. Trong thời gian qua, Thế Giới Thợ đã không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn, có được sự ủng hộ của người dùng đối với phiên bản Realtime dành cho các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.