Thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023

Dự án “Lập trình tương lai cùng Google” Giai đoạn 2 cho 150.000 học sinh, sinh viên Việt Nam

Google ngày 5-12-2019 tại TP.HCM đã giới thiệu dự án “Lập trình Tương lai cùng Google” (Google Coding for the Future) Giai đoạn 2 được mở rộng với số lượng học sinh, sinh viên dự kiến được đào tạo lập trình miễn phí tăng hơn 100 lần so với năm 2018. Dự án mở rộng này cũng giúp tăng số lượng giáo viên được đào tạo và bổ sung nội dung giảng dạy đa dạng. Đây là dự án giáo dục hoàn toàn miễn phí, được tài trợ bởi Google và tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu), nhằm trang bị kiến thức về lập trình, sử dụng an toàn và khai thác hiệu quả Internet, phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.