Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024

Samsung Vina bắt đầu cho đặt trước đợt 3 smartphone màn hình gập Samsung Galaxy Fold

Công ty Samsung Vina ngày 5-12-2019 thông báo tiếp tục cho đặt trước đợt 3 cho smartphone màn hình gập Galaxy Fold tại thị trường Việt Nam với số lượng giới hạn.

Galaxy Fold được ra mắt người dùng Việt Nam ngày 26-11-2019, nhưng chỉ với số lượng giới hạn, và có giá 50.000.000 đồng (bản ROM 512GB). Và toàn bộ Galaxy Fold đã hết hàng chỉ sau 6 giờ đặt trước đợt đầu tiên và tiếp tục hết hàng trong đợt đặt hàng thứ 2 cũng với số lượng giới hạn. Vì thế, Samsung Vina đã bắt đầu một đợt đặt trước thứ 3 cho Galaxy Fold từ ngày 6-12-2019.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.