Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024

Trong năm 2019 có hơn 115 tỷ lượt download từ Google Play

Với hơn 2,5 tỷ thiết bị hoạt động trên toàn thế giới (global active devices) và vẫn đang tiếp tục tăng lên, Android tiếp tục phát triển mạnh mẽ như một nền tảng di động mở và sáng tạo được xây dựng cho tất cả mọi người. Trung tâm của hệ sinh thái Android là Google Play, cửa hàng nội dung số trực tuyến toàn cầu của Google, nơi kết nối hàng tỷ người dùng với các trải nghiệm kỹ thuật số.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.