Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

“Căn bếp trung tâm” GrabKitchen thứ 2 mở tại Bình Thạnh

GrabKitchen thứ 2 ở Việt Nam đã được siêu ứng dụng đa dịch vụ Grab khai trương tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) ngày 24-12-2019, tiếp tục mở rộng mô hình “căn bếp trung tâm” (cloud kitchen) của Grab tại TP.HCM cũng như ở Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.