Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Agoda: 3 xu hướng du lịch được mong chờ nhất trong 10 năm tới

Theo một nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi Agoda, nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến phát triển thuộc hàng nhanh nhất thế giới, những chuẩn mực mới về du lịch được các du khách mong chờ trong thập niên tới sẽ tập trung chủ yếu vào ba xu hướng: một ứng dụng cho mọi nhu cầu du lịch, du lịch không cần hộ chiếu, và nhận phòng bằng ứng dụng điện thoại.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.